Tijekom nerada, 150 tisuća maraka isplaćeno zastupnicima HNŽ-a

Iznos od 168.700 maraka isplaćen je za plaće zastupnicima Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) u vidu paušala tijekom devet mjeseci prošle godine kada nisu održavane sjednice, utvrđeno je revizorskim izvještajem.

Naime, članom 10. Zakona o pravima izabranih dužnosnika, pored ostalog, propisano je da svi zastupnici u obavljanju svoje dužnosti imaju stalna novčana primanja (paušal) na ime materijalnih troškova. I prema članu 84. Poslovnika, zastupnik ima pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Skupštini, te naknadu materijalnih troškova.

PRIMANJA OSIGURANA I BEZ SJEDNICA

Osim ovih prava, članovima 81. i 82. Poslovnika utvrđene su i dužnosti zastupnika. Prema ovim članovima, zastupnici su dužni biti prisutni na sjednicama Skupštine, radnih tijela i da sudjeluju u njihovom radu i odlučivanju, a u slučaju spriječenosti da o tome obavijeste predsjedavajućeg Skupštine, odnosno radnog tijela.

Prema tome, tvrde revizori, navedenim Zakonom i Poslovnikom isplata stalnih novčanih primanja nije uvjetovana održavanjem sjednica niti nazočnošću zastupnika na sjednicama. Skupština je, navode, konstituirana 23. studenog 2018. godine, a izbor predsjedavajućeg Skupštine i članova radnih tijela izvršen je tek 15. listopada 2019. godine.

700 MARAKA REDOVITO

U okviru izdataka skupštinskim dužnosnicima, tvrde revizori, iskazani su izdaci po osnovu novčanih primanja na ime povećanih materijalnih troškova u obavijanju svoje dužnosti (paušal) (225.400 KM), razlika plaće dužnosnika koji nisu profesionalizirali svoj rad (46.005 KM) i troškovi prijevoza na sjednice dužnosnika (neprofesionalci) čije mjesto prebivališta nije mjesto zasjedanja Skupštine (1.979 KM).

 

 

Kvadrat63info.org

Facebook Comments
0
HIG365 - Kvadrat 63 info